GEDRAG IS BEWEGING.

Organisaties zijn continue in beweging en ontwikkeling. Gedrag is hierbij alles bepalend! Hoe gaan mensen binnen organisaties met elkaar om? Hoe stemmen zij hun bijdragen op elkaar en op de doelen van de organisatie af? Hoe beïnvloeden zij elkaar?

Wij adviseren en begeleiden organisaties om processen achter gedrag te begrijpen en er samen betekenis aan te geven. Effectief en duurzaam.

PASSIE VOOR GEDRAG

Mensen vertonen op verschillende manieren en op basis van uiteenlopende drijfveren gedrag. Gedrag is om die reden niet maakbaar. Onderzoek laat namelijk zien dat gedrag in hoge mate wordt gestuurd door de betekenissen die mensen toekennen aan de werkelijkheid zoals zij die waarnemen. Deze waarnemingen kunnen verschillen.

Eridanos is specialist in het adviseren en begeleiden van mens en organisatie, waarbij we processen achter gedrag zichtbaar maken. Wij laten zien hoe u gedrag succesvol en langdurig kunt veranderen, door beweging vanuit mensen zelf te laten ontstaan.

Wij benaderen verandering en ontwikkeling van organisaties dan ook vanuit een ‘menselijk’ perspectief. Succesvolle organisaties hebben aandacht voor wat mensen drijft, boeit en bindt. Niet alleen vanuit idealisme maar omdat het een noodzakelijke voorwaarde is voor productiviteit, het leveren van kwaliteit en het behalen van resultaat.

ONS UITGANGSPUNT

Het gesprek met u en uw organisatie start altijd vanuit het perspectief van betekenisgeving kijkend naar de verbinding tussen mens, arbeid en organisatie. Dit uitgangspunt combineren wij met een sterk gevoel voor een praktische toepassing en vertaling daarvan. Wij werken daarbij graag vanuit harmonie, maar gaan confrontaties niet uit de weg. Onze inbreng heeft toegevoegde waarde en ligt vaak niet daar waar de paden platgetreden zijn. Menselijk gedrag is immers weerbarstig.

Deze overtuiging hebben wij vertaald naar een door ons ontwikkelde methodiek (4-venster model©) en biedt een unieke en verrassende kijk op uw organisatie. We maken samen met u inzichtelijk waar mogelijkheden en oplossingen liggen voor soms taaie en complexe vraagstukken. Waarbij we niet voor, maar met u nadenken. De opbrengst vertalen we gezamenlijk naar concrete en praktische vervolgactiviteiten die individuele medewerkers, teams en leidinggevenden direct kunnen toepassen.