ERIDANOS 12½ JAAR

Eridanos bestaat dit jaar 12½ jaar. Dit vieren we graag met u! We nodigen u uit deel te nemen aan verschillende bijeenkomsten die we in 2020-2021 zullen organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten delen we ervaringen, kennis en inzichten, opgedaan in de afgelopen jaren. Alvast een kleine preview, of op de hoogte gehouden worden? Klik op onderstaande link.

PASSIE VOOR GEDRAG

Mensen vertonen op uiteenlopende drijfveren gedrag. Het gedrag kent haar functie en is daarom vanuit de buitenkant lastig te beïnvloeden. Onderzoek laat zien dat gedrag in hoge mate is gebaseerd op hoe men naar de werkelijkheid kijkt. Het gaat om de betekenissen die mensen toekennen aan de werkelijkheid zoals zij die waarnemen. Deze waarnemingen kunnen van elkaar verschillen.

Eridanos is ruim tien jaar specialist in het adviseren en begeleiden van mens en organisatie, waarbij we processen achter gedrag zichtbaar maken. Vanuit de overtuiging dat verandering primair draait om het realiseren van nieuw gedrag, laten wij zien hoe u succesvol en duurzaam beweging vanuit mensen zelf kunt laten ontstaan.

Succesvolle organisaties hebben aandacht voor wat mensen drijft, boeit en bindt. Niet alleen vanuit idealisme maar omdat het een noodzakelijke voorwaarde is voor productiviteit, het leveren van kwaliteit en het behalen van resultaat. Wij benaderen verandering en ontwikkeling van organisaties dan ook vanuit het ‘menselijk’ perspectief.

ONS UITGANGSPUNT

Het gesprek met u en uw organisatie start altijd vanuit het perspectief van betekenisgeving, kijkend naar de verbinding tussen mens, arbeid én organisatie. Dit uitgangspunt combineren wij met een sterk gevoel voor een praktische toepassing en vertaling daarvan. Wij werken daarbij graag vanuit harmonie, maar gaan confrontaties niet uit de weg. Onze inbreng heeft toegevoegde waarde en ligt vaak niet daar waar de paden platgetreden zijn. Menselijk gedrag is immers weerbarstig, evenals organisaties.

Ons veranderperspectief hebben wij vertaald naar het model Kwaliteit van Arbeid © en biedt een unieke en verrassende kijk op uw organisatie. Samen met u maken we inzichtelijk waar mogelijkheden liggen en welke oplossingen er zijn voor vaak complexe organisatievraagstukken. Waarbij we niet voor, maar met u nadenken. De opbrengst vertalen we gezamenlijk naar concrete en praktische vervolgactiviteiten die individuele medewerkers, teams en leidinggevenden direct kunnen toepassen.

 

Model Kwaliteit van Arbeid ©

Van oorsprong kijkt het model Kwaliteit van Arbeid voornamelijk naar ontstaansgronden van de verzuimproblematiek. Door te werken met het model bleken we in staat te zijn organisaties vanuit een ander perspectief te kunnen doorgronden en herontwerpen, met oog op betere prestaties. Het model Kwaliteit van Arbeid gaat over het structureel doorgronden van de betekenis van arbeid voor het individu. Een ruime organisatieproblematiek rondom deze thema’s bleek sociaal- cultureel gebonden, verband houdend met hoe medewerkers de kwaliteit van hun arbeid beoordelen. Dit heeft volgens ons vooral te maken met de dagelijkse werkelijkheid waarin een werknemer zich bevindt.

Wij kennen dan ook de volgende duiding aan het begrip Kwaliteit van Arbeid toe: De betekenis die een individu in een organisatie toekent aan arbeiden (werken en handelen), vanuit sociale interacties met anderen (collega, team, organisatie), zich uitend in gedrag (onder meer verloop en verzuim).

 

ONZE DIENSTEN

Met onze expertise en methodiek op het gebied van mens, arbeid en organisatie helpen wij u om processen van gedrag in uw organisatie/team zichtbaar te maken en er betekenis aan te kunnen geven. We laten zien hoe u gedrag succesvol en langdurig kunt veranderen, door beweging vanuit mensen zelf te laten ontstaan. Dit doen wij altijd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Thema’s die centraal kunnen staan zijn:
✓ Arbeidsgezondheid en vitaliteit Hearthmath ®
✓ Transactionele Analyse (TA) en conflictmanagement
✓ Teamleren en teameffectiviteit
✓ Leidinggeven vanuit het hart

ERIDANOS ACADEMY

De ontwikkeling van mens en organisatie zijn zowel rijk als veeleisend. Dat betekent dat men moet blijven investeren in en werken aan de daarvoor benodigde kennis en kunde. De leergangen bieden bedrijfsartsen, HR- medewerkers, arbeid- en organisatieadviseurs, direct leidinggevenden en managers de mogelijkheid te werken aan kennisontwikkeling omtrent kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie.

De scholingsactiviteiten die worden aangeboden zijn:
✓ Basisseminar Kwaliteit van Arbeid
✓ 8-Daagse leergang adviseur Kwaliteit van Arbeid
✓ Maatwerk trainingen en werksessies (incompany)