GEDRAG IS BEWEGING

Organisaties zijn continue in beweging en ontwikkeling. Het gedrag is hierbij alles bepalend. Hoe gaan mensen binnen organisaties met elkaar om? Hoe stemmen zij hun bijdragen op elkaar en op de doelen van de organisatie af? Hoe beïnvloeden zij elkaar?

Wij adviseren en begeleiden organisaties om de processen achter gedrag te begrijpen en er samen betekenis aan te geven om doeltreffende verandering te realiseren. Effectief en duurzaam.

PASSIE VOOR GEDRAG

Mensen vertonen op uiteenlopende drijfveren gedrag. Het gedrag kent haar functie en is daarom vanuit de buitenkant lastig te beïnvloeden. Onderzoek laat zien dat gedrag in hoge mate is gebaseerd op hoe men naar de werkelijkheid kijkt. Het gaat om de betekenissen die mensen toekennen aan de werkelijkheid zoals zij die waarnemen. Deze waarnemingen kunnen van elkaar verschillen.

Eridanos is ruim tien jaar specialist in het adviseren en begeleiden van mens en organisatie, waarbij we processen achter gedrag zichtbaar maken. Vanuit de overtuiging dat verandering primair draait om het realiseren van nieuw gedrag, laten wij zien hoe u succesvol en duurzaam beweging vanuit mensen zelf kunt laten ontstaan.

Succesvolle organisaties hebben aandacht voor wat mensen drijft, boeit en bindt. Niet alleen vanuit idealisme maar omdat het een noodzakelijke voorwaarde is voor productiviteit, het leveren van kwaliteit en het behalen van resultaat. Wij benaderen verandering en ontwikkeling van organisaties dan ook vanuit het ‘menselijk’ perspectief.

ONS UITGANGSPUNT

Het gesprek met u en uw organisatie start altijd vanuit het perspectief van betekenisgeving, kijkend naar de verbinding tussen mens, arbeid én organisatie. Dit uitgangspunt combineren wij met een sterk gevoel voor een praktische toepassing en vertaling daarvan. Wij werken daarbij graag vanuit harmonie, maar gaan confrontaties niet uit de weg. Onze inbreng heeft toegevoegde waarde en ligt vaak niet daar waar de paden platgetreden zijn. Menselijk gedrag is immers weerbarstig, evenals organisaties.

Ons veranderperspectief hebben wij vertaald naar het 4-venstermodel © en biedt een unieke en verrassende kijk op uw organisatie. Samen met u maken we inzichtelijk waar mogelijkheden liggen en welke oplossingen er zijn voor vaak complexe organisatievraagstukken. Waarbij we niet voor, maar met u nadenken. De opbrengst vertalen we gezamenlijk naar concrete en praktische vervolgactiviteiten die individuele medewerkers, teams en leidinggevenden direct kunnen toepassen.