Breed en diepgaand

Het vak van adviseur is zowel rijk als veeleisend. Dat betekent dat men moet investeren in en werken aan de daarvoor benodigde kennis, kunde en ontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft Eridanos daarom verschillende leergangen ontwikkeld. De leergangen bieden bedrijfsartsen, P&O- functionarissen, adviseurs arbeid en organisatie, direct leidinggevenden en managers, die willen investeren in zichzelf en hun professionaliteit als adviseur, de mogelijkheid dit met collega’s en adviseurs uit de praktijk te doen.


De leergangen dienen in opvolging van elkaar plaats te vinden, waarbij er gestart wordt met het basisseminar Kwaliteit van Arbeid.

Kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie

Tijdens deze leergangen staat de professionele adviseur en het adviesvak centraal. Primair uitgangspunt hierbij is de methodiek en theorie rond het 4-venstermodel©. De begeleiders scheppen de condities waaronder aan persoonlijke ontwikkeling – op basis van reeds verworven competenties – gewerkt kan worden. Input van de deelnemers is erg belangrijk en de deelnemers moeten bereid zijn voortdurend op zichzelf te reflecteren. In de dialoog en in het oefenen met elkaar ontstaat de juiste dynamiek om veranderingsprocessen en de eigen kwaliteit van arbeid van binnenuit te ervaren. In de leergang wordt gewerkt met verschillende stijlen en perspectieven, of het nu gaat over adviseren, leren of de relevante vakken en disciplines. De leergangen zijn breed, maar toch ook diepgaand. Centraal staat de kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie.

2483094280349

BASISSEMINAR
KWALITEIT VAN ARBEID

In de huidige tijd staan organisaties voor een groot aantal uitdagingen. Om hierop goed te kunnen inspelen is het vinden, behouden én investeren in de ontwikkeling van talent belangrijk. Bent u benieuwd naar hoe de kwaliteit van arbeid in uw organisatie wordt ervaren? Hoe gaan collega’s met elkaar om, hoe leveren ze hun bijdrage en hoe beïnvloeden zij elkaar?

De 2-daagse leergang ‘Basisseminar Kwaliteit van Arbeid’ biedt P&O-adviseurs, leidinggevenden, managers en Bedrijfsartsen die willen investeren in zichzelf en hun professionaliteit als adviseur de mogelijkheid dit met collega’s en adviseurs uit de praktijk te doen.

In deze interactieve en dynamische leergang gaat het om waarnemingen, inzichten en begrip achter gedrag. Het ‘ABC’ van advisering wordt doorgenomen aan de hand van het door Eridanos ontwikkelde model ‘Kwaliteit van Arbied’©. Het 4-venstermodel is een innovatief en krachtig hulpmiddel om anders te leren kijken naar de kwaliteit van arbeid en fenomenen als ervaren werkdruk, arbeidsvreugde, leiderschap, afhaakgedrag of samenwerking. Het biedt grip op de organisatorische complexiteit en maakt op een heldere manier bespreekbaar hoe mensen in hun werk op allerlei invloeden reageren en keuzes maken. Een onmisbaar uitgangspunt in het realiseren van uw ambitie!

1e

LEERGANG 1.
ORGANISEREN VANUIT DE KERN

Hoe dieper je de kern raakt, hoe meer energie er vrijkomt. Primair uitgangspunt hierbij is de methodiek en theorie rond het door Eridanos ontwikkelde 4-venstermodel©. Met de leergang kunt u individuen, teams en organisaties op weg helpen naar meer werkplezier en betere prestaties.

De leergang (vier seminars en vier intervisiebijeenkomsten) heeft een doorlooptijd van 12 maanden en doorloopt de vier fasen van een advies- en verandertraject.

Bij elk van de fasen is aandacht voor de bijdrage aan het daadwerkelijk implementeren van de gewenste verandering. Veranderingen worden daarbij besproken in termen van concreet gedrag. Gaandeweg wordt zo de nodige kennis en/of kunde vergaart over alle aspecten van verandering in bedrijven en organisaties.

De leergang geeft toegang tot het certificaat adviseur Kwaliteit van Arbeid. Het certificaat dat u ontvangt is een verklaring dat u over de competenties beschikt om de visie, methodiek en de instrumenten toe te passen.

39432490328094832094832

LEERGANG 1.
ORGANISEREN VANUIT DE KERN

‘De ware ontdekkingsreis ligt niet in het verkennen van nieuwe streken, maar in het kijken met nieuwe ogen’ (Marcel Proust).

Bovenstaande uitspraak van Marcel Proust is in het kort de essentie van de leergang die Eridanos aanbiedt aan mensen die hun persoonlijke effectiviteit willen versterken en bereid zijn dit op een dieper niveau in zichzelf te onderzoeken. In de leergang werken de deelnemers aan het vergroten van inzicht in zichzelf, bepalende patronen in denken en handelen en wat er werkelijk toe doet in het persoonlijk en professioneel leven. Ons principe van waarnemen, ervaren, inleven en bewegen (WEIB) is daarbij het uitgangspunt.

Duur: Tweedaagse
Acteur: Dag 2

Na een half jaar komen we weer bij elkaar en kijken we terug op de tussenliggende periode en of en hoe we vorm hebben gegeven aan de ervaringen opgedaan tijdens de leergang.