Breed en diepgaand

Het vak van adviseur is zowel rijk als veeleisend. Dat betekent dat men moet investeren in en werken aan de daarvoor benodigde kennis, kunde en ontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft Eridanos daarom verschillende leergangen ontwikkeld. De leergangen bieden bedrijfsartsen, P&O- functionarissen, adviseurs arbeid en organisatie, direct leidinggevenden en managers, die willen investeren in zichzelf en hun professionaliteit als adviseur, de mogelijkheid dit met collega’s en adviseurs uit de praktijk te doen.


De leergangen dienen in opvolging van elkaar plaats te vinden, waarbij er gestart wordt met het basisseminar Kwaliteit van Arbeid.

Kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie

Tijdens deze leergangen staat de professionele adviseur en het adviesvak centraal. Primair uitgangspunt hierbij is de methodiek en theorie rond het 4-venstermodel©. De begeleiders scheppen de condities waaronder aan persoonlijke ontwikkeling – op basis van reeds verworven competenties – gewerkt kan worden. Input van de deelnemers is erg belangrijk en de deelnemers moeten bereid zijn voortdurend op zichzelf te reflecteren. In de dialoog en in het oefenen met elkaar ontstaat de juiste dynamiek om veranderingsprocessen en de eigen kwaliteit van arbeid van binnenuit te ervaren. In de leergang wordt gewerkt met verschillende stijlen en perspectieven, of het nu gaat over adviseren, leren of de relevante vakken en disciplines. De leergangen zijn breed, maar toch ook diepgaand. Centraal staat de kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie.

2483094280349

BASISSEMINAR
KWALITEIT VAN ARBEID

Hoe dieper je de kern raakt, hoe meer energie er vrijkomt. Primair uitgangspunt hierbij is de methodiek en theorie rond het door Eridanos ontwikkelde 4-venstermodel©. Met de leergang kunt u individuen, teams en organisaties op weg helpen naar meer werkplezier en betere prestaties.

De leergang (vier seminars en vier intervisiebijeenkomsten) heeft een doorlooptijd van 12 maanden en doorloopt de vier fasen van een advies- en verandertraject: de contractering van de opdracht en het de definiëren van de precieze vraagstelling, de diagnosefase, de interventiefase em de evaluatiefase.

Bij elk van de fasen is aandacht voor de bijdrage aan het daadwerkelijk implementeren van de gewenste verandering. Veranderingen worden daarbij besproken in termen van concreet gedrag. Gaandeweg wordt zo de nodige kennis en/of kunde vergaart over alle aspecten van verandering in bedrijven en organisaties.

1e

LEERGANG 1.
ORGANISEREN VANUIT DE KERN

Hoe dieper je de kern raakt, hoe meer energie er vrijkomt. Primair uitgangspunt hierbij is de methodiek en theorie rond het door Eridanos ontwikkelde 4-venstermodel©. Met de leergang kunt u individuen, teams en organisaties op weg helpen naar meer werkplezier en betere prestaties.

De leergang (vier seminars en vier intervisiebijeenkomsten) heeft een doorlooptijd van 12 maanden en doorloopt de vier fasen van een advies- en verandertraject: de contractering van de opdracht en het de definiëren van de precieze vraagstelling, de diagnosefase, de interventiefase em de evaluatiefase.

Bij elk van de fasen is aandacht voor de bijdrage aan het daadwerkelijk implementeren van de gewenste verandering. Veranderingen worden daarbij besproken in termen van concreet gedrag. Gaandeweg wordt zo de nodige kennis en/of kunde vergaart over alle aspecten van verandering in bedrijven en organisaties.

39432490328094832094832

LEERGANG 2.
ORGANISEREN VANUIT VERBINDING

 

Geeft u leiding en/of adviseert u in een complexe en paradoxale omgeving? Streeft u naar een evenwichtige ontwikkeling van professionaliteit, persoonlijkheid en bevlogenheid? Bent u toe aan verdieping, verstilling en verrijking? Dan is de leergang van inspiratie naar realisatie een zinvolle impuls voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

LEES MEER..