Actueel

Van 8 t/m 12 april 2019
ESF (Europees Sociaal Fonds): Duurzame Inzetbaarheid

Gezonde en gemotiveerde werknemers zijn van groot belang voor een organisatie. Steeds meer organisaties treffen maatregelen om hun personeel langer en productief aan het werk te houden en voeren een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze trend zal zich ook de komende jaren steeds verder ontwikkelen. Om deze ontwikkeling extra kracht bij te zetten, stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) per aanvrager 12.500 euro subsidie beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van  duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In 2019 is er nog één aanvraagronde voor bedrijven en instellingen: van 8 tot en met 12 april.

Doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds wil werknemers gezond en gemotiveerd houden. Daarvoor stelt het fonds een subsidie beschikbaar via het ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI). Hiermee subsidieert het ESF organisaties met trajecten van redelijke omvang (lees: minimale kosten per traject van 12.000 euro) die:
✓ gezond en veilig werken bevorderen. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
✓ een leercultuur voor werkenden bevorderen. Daar valt onder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
✓ interne mobiliteit van werkenden stimuleren, anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden.
✓ een flexibele werkcultuur bevorderen. Daaronder valt het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Per traject is 12.500 euro beschikbaar voor:
✓ het krijgen van advies met bijbehorend plan en
✓ begeleiding die u nodig heeft bij het uitvoeren of toepassen van het advies (exclusief reis- of verblijfkosten).

NSI-LOGO-280

Voor wie is ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Bedrijven of instellingen met minimaal twee werknemers in dienst kunnen ESF-DI aanvragen. Een adviestraject mag maximaal twaalf maanden duren en moet dus minimaal 12.000 euro kosten. Die twaalf maanden gaan in op de dag dat u schriftelijk hoort dat u subsidie krijgt. De subsidie moet worden aangevraagd voordat u met het traject begint. Houd er daarbij rekening mee dat u zich bijtijds registreert bij het online portal Agentschap SZW, die verantwoordelijk is voor de verdeling van deze subsidie.

ESF-subsidie aanvragen en verantwoorden

Het aanvragen van ESF-DI is niet ingewikkeld. Wel moet u zich goed voorbereiden op het aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van ESF-subsidie. Er zijn namelijk veel financiële, juridische en administratieve voorwaarden van toepassing. Het Het Nederlands Subsidie Instituut verzorgt het subsidiemanagement, van aanvraag tot einddeclaratie!

Het aanvraagtijdvak staat conform artikel B2 lid c van Subsidieregeling ESF 2014-2020 open van maandag 8 april 2019, 9:00 uur tot en met vrijdag 12 april 2019, 17:00 uur. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 12.500,-.

Bent u benieuwd wat Eridanos voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over ESF? Neem gerust contact op met Christine Keizer via admin@eridanos.net of bel 06 100 15 669.