Eridanos 12½ jaar

Investeren in ‘Het Betere Werk’

In 2020 bestaat Eridanos 12½ jaar. Dit vieren we graag met u als geïnteresseerde!

Gezien alles wat er op dit moment in de wereld speelt, willen we dit op een later tijdstip dit jaar en volgend jaar graag met u vieren. Hiertoe organiseren wij drie spitsbijeenkomsten en een werkconferentie. In de bijeenkomsten delen we ervaringen, kennis en inzichten, opgedaan in de afgelopen jaren. We nodigen u uit deel te nemen aan één of meerdere bijeenkomsten.

Bij Eridanos staat ‘Investeren in beter werk’ centraal in onze manier van werken.

Goede, duurzame arbeidsorganisaties zijn de sleutel tot meer kwaliteit op het werk, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2020). In het net verschenen rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.’ worden ontwikkelingen zoals nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van het werk als aanleiding gezien om meer te gaan investeren in de kwaliteit van arbeid binnen Nederlandse organisaties (WRR, 2020). Al 12½ jaar leveren wij hier als bureau een bijdrage aan. Hiertoe hebben wij methodieken en aanpakken ontwikkeld die voor u en uw organisatie een toegevoegde waarde kunnen hebben. In drie ‘spitsbijeenkomsten’ gaan wij in op thema’s die te maken hebben met investeren in beter werk, te weten:

Verzuim, Duurzame Inzetbaarheid en Veerkracht & Vitaliteit.

De bijeenkomsten staan gepland op onderstaande donderdagen van 16:00 uur – 18:00 uur en vinden plaats in Amersfoort. Elke bijeenkomst bestaat uit een deel waarin we inspireren en kennis delen, gevolgd met een deel waarin we met elkaar in gesprek gaan over de gegeven inzichten. Na afloop staat er een hapje & drankje voor u klaar. De spitsbijeenkomsten sluiten we af met een werkconferentie. De invulling van deze middag volgt op een later moment.

 Aanmelden of reserveren voor één of meerdere bijeenkomsten?
Deelname aan de spitsbijeenkomsten is gratis. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Christine Keizer.
Telefonisch 06-10015669 of via email admin@eridanos.net