Mensen vormen het hart van de organisatie

Organisaties worden gevormd door de mensen die er werken. Zij maken producten, leveren diensten en realiseren ambities. Mensen vormen het hart van de organisatie. Daarom is het belangrijk om te weten hoe medewerkers zich tot hun arbeid en de organisatie als geheel verhouden. Hoe zinvol vinden zij hun arbeid? Wat willen en kunnen zij realiseren? Wat wordt van hen verwacht? Waar zien zij mogelijkheden om hun werk of de kwaliteit daarvan te beïnvloeden? Voelen zij zich gewaardeerd en kunnen zij zich ontwikkelen? Voelen medewerkers zich verbonden met de doelen en resultaten van de organisatie?

Veerkrachtprogramma

Om ons meer te kunnen richten op de gezondheid van het individu zijn we gespecialiseerd in stress en het effect daarvan op onze fysiologie. Op basis van de kennis en ervaring van Hearthmath beschikken we over gecertificeerde coaches. Met behulp van apparatuur en technieken die helpen stress te verminderen, zijn we in staat de energie van medewerkers en teams te reguleren. Centraal daarbij staat zelfregulatie, oftewel mensen de middelen bieden om zelf invloed uit te oefenen op hun eigen fysiologie en welbevinden.

Loopbaanontwikkeling

Loopbaancoaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om de voor u wenselijke en duurzame veranderingen in uw loopbaan te bevorderen. Dit wordt bereikt door middel van gestructureerde, gerichte gesprekken en het gebruik van passende oefeningen en coachtechnieken. Loopbaancoaching is geschikt voor wanneer je je loopbaan in beweging wilt brengen en de doelen in je werk te realiseren. Van onze coaches mag je ondersteuning verwachten met praktische tips en realistische doelen.

Leiding geven vanuit het hart

Met een wetenschappelijk indrukwekkende bewijsvoering uit de neurobiologie en neurofysiologie is aangetoond dat de mens fundamenteel sociaal betrokken is, maar dat is sterk afhankelijk is van de eigen gewaarwording van veiligheid en bepaling of we in staat zijn samen te werken, of niet. In deze training, bedoelt voor leidinggevenden, teamleden en managers, verkennen we de Polyvagale Theorie van Stephen Porges en zullen we de verregaande consequenties voor leiding geven en samenwerken bespreken.