Onze diensten

MENS
ARBEID
ORGANISATIE

Met onze expertise en methodiek op het gebied van mens, arbeid en organisatie helpen wij u om processen van gedrag in uw organisatie/team zichtbaar te maken en er betekenis aan te kunnen geven. We laten zien hoe u gedrag succesvol en langdurig kunt veranderen, door beweging vanuit mensen zelf te laten ontstaan. Dit doen wij altijd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

 

Mensen vormen het hart van de organisatie

Het aanbod voor ‘mens’ of het individu sluit aan op het tweede venster ‘mijn draagkracht’. We hebben het over de draagkracht op basis van vier persoonlijke ‘systemen’ die onze draagkracht doet bepalen: onze motivatie, onze competenties, onze fysieke en psychische gezondheid en onze privé-situatie. Ons aanbod voor ‘mens’ bestaat uit een veerkrachtprogramma voor stressreductie en gezondheid van de fysiologie, loopbaancoaching voor ‘bezieling en sturing’ van uw professionele ontwikkelingsproces en leiderschapstraining Leiding geven vanuit het hart. De methode die ons hier in ondersteund is HeartMath, een innovatieve, effectieve en bovendien ook leuke wijze voor het toenemen van uw welbevinden en functioneren.

Arbeid krijgt altijd vorm in relatie met anderen

Werken aan de kwaliteit van arbeid verhoudt zich tot de twee vensters ‘mijn verbondenheid’ en ‘onze condities voor samenwerken en co-regulatie’. Ons aanbod rondom de dimensie ‘arbeid’ bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar de ervaren Kwaliteit van Arbeid. Een onbalans in de samenhang van aspecten uit zich in Werkdruk en Werkstress. Hiervoor bieden wij een onderzoeks- en begeleidingstraject aan naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), dat direct fungeert als onderdeel van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het verbeteren van de Kwaliteit van Arbeid doen wij altijd langs de functie van relaties. Daarom bestaat ons derde aanbod uit trainingen of workshops Teamwerken en Teamleren.

We geloven dat organisaties – door anders te gaan ‘kijken’ – veel kunnen betekenen in de beleving van Kwaliteit van Arbeid voor zowel mens, als arbeid en organisatie.

Wij onderzoeken de dagelijkse praktijk van sociale vraagstukken. Denk aan de de vitaliteit van mensen, de doorontwikkeling van teams, de effectiviteit van beleid, de medewerkerstevredenheid binnen organisaties, de inzet van gevoelde eigen verantwoordelijkheid voor menselijke activering of de mogelijkheden voor organisaties bij het omgaan met arbeidsbelasting en arbeidsgezondheid. Deze thema’s hebben we onderverdeeld in mens, arbeid en organisatie.

Verken onderstaande thema’s voor meer informatie of neem contact met ons op

 

Veranderkundig werken aan de kwaliteit van arbeid

Organisaties staan in deze tijd voor grote uitdagingen op het gebied van arbeidsgezondheid, wendbaarheid, management, productiviteit en duurzaamheid. Met onze visie op Kwaliteit van Arbeid vinden we het belangrijk dat u op deze vraagstukken in kunt spelen. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers en teams is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Dit betekent werken aan kwaliteit van arbeid, resultaat en daadkracht en het oog voor arbeidsplezier en zingeving. We bieden hiervoor een breed scala aan veranderkundige begeleiding met als onderlegger het 4-venstermodel © Vormgeven aan duurzaam organiseren en samenwerken. Hoe u veranderkundig resultaat boekt leest u hier.

Onze academy voor u als professional

Om het beste uit onze methode en theorie te halen, delen wij onze kennis graag met u. Zowel vanuit open aanbod als incompany bieden we bedrijfsartsen, P&O- medewerkers, arbeid- en organisatieadviseurs, direct leidinggevenden en managers de mogelijkheid om hiervoor te werken aan kennisontwikkeling omtrent kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie. De leergangen die worden aangeboden bestaan uit de volgorde van de basisseminar kwaliteit van arbeid, de eerste leergang Organiseren vanuit de kern en de tweede leergang Organiseren vanuit verbinding. De leergang geeft toegang tot het certificaat adviseur Kwaliteit van Arbeid, een verklaring dat u over de competenties beschikt om de visie, methodiek en de instrumenten toe te passen.