Mensen vormen het hart van de organisatie

Organisaties worden gevormd door de mensen die er werken. Zij maken producten, leveren diensten en realiseren ambities. Mensen vormen het hart van de organisatie. Daarom is het belangrijk om te weten hoe medewerkers zich tot hun arbeid en de organisatie als geheel verhouden. Hoe zinvol vinden zij hun arbeid? Wat willen en kunnen zij realiseren? Wat wordt van hen verwacht? Waar zien zij mogelijkheden om hun werk of de kwaliteit daarvan te beïnvloeden? Voelen zij zich gewaardeerd en kunnen zij zich ontwikkelen? Voelen medewerkers zich verbonden met de doelen en resultaten van de organisatie?

HearthMath

Om ons meer te kunnen richten op de gezondheid van het individu zijn we gespecialiseerd in stress en het effect daarvan op onze fysiologie. Op basis van de kennis en ervaring van het HeartMath Instituut beschikken we over gecertificeerde coaches. Met behulp van apparatuur en technieken die helpen stress te verminderen, zijn we in staat de energie van medewerkers en teams te reguleren. Centraal daarbij staat zelfregulatie, oftewel mensen de middelen bieden om zelf invloed uit te oefenen op hun eigen fysiologie en welbevinden

Download hier de flyer

DIENSTEN

  • Coaching
  • Executive coaching
  • Loopbaanontwikkeling
  • Professionalisering