Zicht op de organisatorische complexiteit

Om processen (in teams en organisaties) die leiden tot gedrag zichtbaar en bespreekbaar te maken hebben we als denk- en werk¬model het 4-venstermodel© ontwikkeld. Het ‘model’ verheldert het zicht op de organisatorische complexiteit: het laat zien dat mensen op allerlei invloeden, situaties en gebeurtenissen in de werkomgeving reageren. Ook gebeurtenissen in het persoonlijk leven hebben een directe invloed op het functioneren op het werk. De 4-vensters zijn metaforen om anders te (leren) kijken naar thema’s als: medewerkerstevredenheid, de beleefde en ervaren werkdruk, arbeids-vreugde, ziekteverzuim en de team- en taakvolwassenheid van teams. Dit geldt evenzeer voor aspecten als verandervermogen, veranderbereidheid, agile, efficiency en effectiviteit.

Uitgangspunt van het 4-venstermodel© is dat gedrag in organisaties (teams) ontstaat vanuit de betekenis die een medewerker, collega toekent aan vier domeinen, ‘vensters’:

  • condities voor arbeid,
  • draagkracht,
  • verbondenheid en
  • co-creatie.

De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in het werken met het 4-venstermodel. Zo is er een vragenlijst ontwikkeld, zijn er teamontwikkelinstrumenten vormgegeven en trainingen ontwikkeld voor management en leidinggevenden. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Klik op de afbeelding om te vergroten.