MENS
ARBEID
ORGANISATIE

Met onze expertise en methodiek op het gebied van mens, arbeid en organisatie helpen wij u om processen van gedrag in uw organisatie/team zichtbaar te maken en er betekenis aan te kunnen geven. We laten zien hoe u gedrag succesvol en langdurig kunt veranderen, door beweging vanuit mensen zelf te laten ontstaan. Dit doen wij altijd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

MENS

Vanuit het verlangen de essentie van onze arbeid te bereiken, de balans condities van arbeid en draagkracht te reguleren en verbonden te voelen.

ARBEID

Voor onderzoek naar de ervaren kwaliteit van arbeid, ziekte- of arbeidsverzuim, arbeidsgezondheid en teamontwikkeling.

ORGANISATIE

Stimuleren van verandering en ontwikkeling van organisaties vanuit een ‘menselijk’ perspectief door betekenis te geven aan de processen achter gedrag van mens in organisatie.