Adviseren en interveniëren langs het 4-venstermodel ©

 

Het 4-venstermodel © biedt een integrale kijk op hoe mens, arbeid en organisatie zich tot elkaar verhouden. Hiermee verhelderen we het zicht op organisatorische complexiteit. De vier vensters zijn een metafoor voor de verkenning van organisatievraagstukken vanuit de betekenisgeving en het werkelijkheidsperspectief van medewerkers.

Alle uit de organisatiekunde, sociologie en psychologie bekende factoren zijn ondergebracht in de vier domeinen: condities van arbeid, draagkracht, persoonlijke verbondenheid en co-creatie. Door middel van een mixed method research, bestaande uit vragenlijsten en interviews, wordt gedurende het onderzoek inzicht verkregen in de werkelijke arbeidsbeleving van medewerkers en hun perspectief op essentiële bestandsdelen van succesvol organiseren binnen uw organisatie.

Als mens en organisatie presteer je pas bij de aanwezigheid van verbinding. Vanuit een flow op individueel niveau en co-creatie op gezamenlijk niveau wordt er gewerkt aan de zingeving, identiteit, overtuiging, bekwaamheid en het gedrag in relatie tot de omgeving. Wanneer verlangens en betekenisgeving elkaar raakt, kan er worden gewerkt aan de inhoud, het proces en de structuur van organisatieontwikkelingen.