Werken aan kwaliteit van arbeid

Organisaties staan in deze tijd voor grote uitdagingen op het gebied van innovatie, flexibiliteit, klantgerichtheid, productiviteit en duurzaamheid. Het vinden en behouden van talent is noodzakelijk om goed op deze vraagstukken in te kunnen spelen. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers en teams is dan een noodzakelijke voor-waarde. Dit betekent werken aan kwaliteit van arbeid, resultaat en daadkracht. Het is hierbij van groot belang oog te houden voor arbeidsplezier en zingeving.

Organisaties zien we als knooppunten waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten. Dat maakt dat organisaties complexe netwerken van menselijke relaties en sociale interacties zijn.

Wij benaderen verandering en ontwikkeling van organisaties dan ook vanuit een ‘menselijk’ perspectief. Succesvolle organisaties hebben aandacht voor wat mensen drijft, boeit en bindt. Niet alleen vanuit idealisme maar omdat het een noodzakelijke voorwaarde is voor productiviteit, het leveren van kwaliteit en het behalen van resultaat.

DIENSTEN

  • Strategie ontwikkeling
  • Verbeteren werkprocessen
  • Management Development (MD)
  • Begeleiden en ontwikkelen van zelfsturing
  • Teambegeleiding en -ontwikkeling
  • Onderzoek verandervermogen en veranderbereidheid
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Ontwikkelen van een permanente leercyclus
  • Human Talent Management (HTM)
  • Interim management