Academy

Wij geloven dat kennis over gedrag organisaties verder kan helpen. Hiertoe bieden wij verschillende scholingsactiviteiten aan.

In de afgelopen eeuw heeft de professionalisering van management en organisatie(s) een grote bijdrage geleverd aan allerlei vormen van vooruitgang in economisch, sociaal, maatschappelijk en bestuurlijk opzicht. Zonder de kennis en inzichten over management, organisatie en veranderingsprocessen zou die vooruitgang aanmerkelijk minder zijn geweest. Peter Drucker vat dat kernachtig samen: “But surely if management had not emerged as a systematic discipline, we could not have organized what is now social reality in every developed country: the society of organizations and the ‘employee society’”.

Organisatie- en managementadviseurs zijn zowel het product als de coproducent van die kennis en inzichten en de daarop gebaseerde vooruitgang. Inzichten uit onder andere de filosofie, psychologie, economie, sociologie en organisatiekunde worden door deze beroepsgroep ontwikkeld en toepasbaar gemaakt en dragen zo bij aan vernieuwing en verbetering van organisaties en hun prestaties.

LEERGANGEN

 In de afgelopen jaren heeft Eridanos  verschillende leergangen ontwikkeld. De leergangen bieden bedrijfsartsen, P&O- functionarissen, adviseurs arbeid en organisatie, direct leidinggevenden en managers, die willen investeren in zichzelf en hun professionaliteit als adviseur, de mogelijkheid dit met collega’s en adviseurs uit de praktijk te doen.

Bekijk onze leergangen

TRAININGEN

Tijdens onze trainingen proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke wensen van de cursisten. Onze trainingen praktisch en doelgericht. Veel persoonlijke aandacht en voldoende ruimte voor specifieke vragen. De trainingen worden gegeven door ervaren trainers en zijn gericht op kennisoverdracht uit de eigen praktijk.