Academy

Wij geloven dat kennis over gedrag organisaties verder kan helpen. Hiertoe bieden wij verschillende scholingsactiviteiten aan.

In de afgelopen eeuw heeft de professionalisering van management en organisatie(s) een grote bijdrage geleverd aan allerlei vormen van vooruitgang in economisch, sociaal, maatschappelijk en bestuurlijk opzicht. Zonder de kennis en inzichten over management, organisatie en veranderingsprocessen zou die vooruitgang aanmerkelijk minder zijn geweest. Peter Drucker vat dit kernachtig samen: “But surely if management had not emerged as a systematic discipline, we could not have organized what is now social reality in every developed country: the society of organizations and the employee society”.

Organisatie- en managementadviseurs zijn zowel het product als de coproducent van de kennis en inzichten en de daarop gebaseerde vooruitgang. In onze visie ontwikkelen organisaties zich bij de gratie van ontwikkeling van hun mensen. Organisaties die de bezieling van hun mensen voorop zetten, creëren een cultuur van openheid, vertrouwen en leiderschap. Onze trajecten gaan daarom verder dan het opleiden van mensen, ze dienen doorgaande organisatieontwikkeling.

Om het beste uit onze methode en theorie te halen, delen wij onze kennis graag met u. Zowel vanuit open aanbod als incompany geven wij regelmatig trainingen en scholingen over diverse onderwerpen. Navigeer direct naar het gewenste onderdeel voor meer informatie en meld u direct aan! Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking, we denken graag met u mee.

LEERGANGEN

De ontwikkeling van mens en organisatie zijn zowel rijk als veeleisend. Dat betekent dat men moet blijven investeren in en werken aan de daarvoor benodigde kennis en kunde. De leergangen bieden bedrijfsartsen, P&O- medewerkers, arbeid- en organisatieadviseurs, direct leidinggevenden en managers de mogelijkheid te werken aan kennisontwikkeling omtrent kwaliteit van arbeid bij mens en organisatie.

De leergangen die worden aangeboden zijn:
✓ Basisseminar kwaliteit van arbeid
✓ Organiseren vanuit de kern
✓ Organiseren vanuit verbinding

De leergangen dienen in opvolging van elkaar plaats te vinden, waarbij er gestart wordt met het basisseminar kwaliteit van arbeid.

Heeft u interesse in de leergangen? Klik op de pijl voor meer informatie of neem direct contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

TRAININGEN EN WERKSESSIES

De trainingen worden gegeven door ervaren trainers en zijn gericht op kennisoverdracht uit de eigen praktijk. Tijdens onze trainingen proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze deelnemers. Wij creëren veel persoonlijke aandacht en voldoende ruimte voor specifieke vragen.

Thema’s die centraal kunnen staan zijn:
✓ Arbeidsgezondheid en vitaliteit
✓ Transactionele Analyse (TA) en arbeidsrelaties
✓ Teamleren en teameffectiviteit

De thema’s bieden wij al ruim tien jaar aan voor adviseurs, managers, leidinggevenden, teams en studenten binnen verschillende sectoren.

Bent u geïnteresseerd in een van onze trainingen of heeft u zelf belang bij een vernieuwend thema? Klik op de pijl en doe inspiratie op via onze diensten. Neem contact met ons op voor overleg en planning.