Onze aanpak ​​

Een investering in duurzaamheid en kwaliteit ​

Opbrengst vertalen we gezamenlijk naar concrete en praktische vervolgactiviteiten die individuele medewerkers, teams en leidinggevenden direct kunnen toepassen.

U organisatie voorbereiden op de toekomst

Een gedegen methodiek die uw organisatie versterkt en wendbaar maakt voor de toekomst

Wij kennen de volgende duiding aan het begrip Kwaliteit van Arbeid toe: De betekenis die een individu in een organisatie toekent aan zijn arbeid (werken en handelen), vanuit sociale interacties met anderen (collega, team, organisatie), zich uitend in gedrag (onder meer verloop en verzuim).

Van oorsprong kijkt het model Kwaliteit van Arbeid voornamelijk naar ontstaansgronden van de verzuimproblematiek. Door te werken met het model bleken we in staat te zijn organisaties vanuit een ander perspectief te kunnen doorgronden en herontwerpen, met oog op betere prestaties.

Het model Kwaliteit van Arbeid gaat over het structureel doorgronden van de betekenis van arbeid voor het individu. Een ruime organisatieproblematiek rondom deze thema’s bleek sociaal- cultureel gebonden, verband houdend met hoe medewerkers de kwaliteit van hun arbeid beoordelen. Dit heeft volgens ons vooral te maken met de dagelijkse werkelijkheid waarin een werknemer zich bevindt.

Succesvolle organisaties hebben aandacht voor wat mensen drijft, boeit en bindt. Niet alleen vanuit idealisme maar omdat het een noodzakelijke voorwaarde is voor productiviteit, het leveren van kwaliteit en het behalen van resultaat. Onze methodiek dient als onderlegger voor u organisatie. Vanuit deze methodiek analyseren, begeleiden en borgen wij de verandering die u voor ogen heeft.

Door te werken met onze methodiek zijn we in staat het verzuim in organisaties naar beneden te brengen, duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en creëren we een organisatie waarin ruimte is voor innovatie. 

Verander- of ontwikkeltrajecten zijn vaak ingewikkeld en aan het einde van het traject ontbreekt de praktische toepasbaarheid. Onze adviseurs hebben een flink assortiment aan instrumenten, trainingen, workshops en interventies die gericht zijn op de praktische toepasbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat u ook zonder ons kan blijven door ontwikkelen en werken aan een succesvolle organisatie.


Stap 1

Verkennen​

Samen met u gaan we in gesprek op welke manier wij u het beste kunnen ondersteunen.


Stap 2

Actie plan

Een concreet voorstel gericht op de behoefte van uw organisatie.


Stap 3

Aan de slag

Onze adviseurs zetten kennis en expertise in en gaan aan de slag met u en uw organisatie.


Stap 4

Borging

Voor ons is de borging van organisatietrajecten essentieel. Wij zorgen dat u ook zonder ons stappen blijft maken!

Meer weten?

Onze adviseurs zijn gepassioneerd over onze methodiek
en vertellen u graag in een persoonlijk gesprek verder over het model!