wat we doen

Arboadvies

Inzetten op duurzame inzetbaarheid en preventie is onze kracht. Eridanos biedt om deze reden verschillende diensten aan op het gebied van Arbo.

RI&E – Werken aan Kwaliteit van Arbeid

Als arbeids- en organisatiekundig bureau voeren wij Risico inventarisatie en -evaluatie uit voor en met organisaties.  

Het doel van de RI&E is het in kaart brengen en kwantificeren van mogelijke risico’s op de gebieden veiligheid, gezondheid en welzijn. Aan de hand daarvan een stellen we met u een Plan van Aanpak voor de te nemen maatregelen op De RI&E vormt dus een belangrijke basis voor het te voeren arbo- en preventiebeleid van uw organisatie. Wij kiezen daarom voor een specifieke benadering van de RI&E die erop gericht is dat deze een toegevoegde waarde heeft in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.