Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga samen.

Is samenwerken een opzichzelfstaand doel of is het een manier om een doel te bereiken? Is samenwerking altijd gewenst of kan ze ook in de weg staan voor het bereiken van doelen?

Samenwerken als doel

Wij zien steeds vaker dat het vergroten van samenwerken in teams of organisaties een doel op zich wordt. Organisaties investeren in lange trajecten waarin populaire managementtools worden ingezet om te kijken of mensen wel matchen en welke rollen het team mist. Aan het eind van het traject moeten individuen beter kunnen samenwerken en wordt verwacht dat de cohesie en betrokkenheid stijgt. Volgens ons ga je dan voorbij aan de kern van teamontwikkeling.

Alhoewel het inzichtelijk maken van rollen en patronen erg nuttig kan zijn, vraagt teamontwikkeling eerst een meer fundamentelere stap. Naar ons idee zijn er twee essentiële thema’s die eerst moeten worden besproken voor men kan werken aan het vergroten van samenwerken: (1) het waarom en (2) de betekenissen.

(1) Waarom willen teams meer samenwerken? Wil het team meer samenwerken omdat het van de organisatie moet of hebben teamleden er zelf belang bij. Het is de vraag achter de vraag zoeken. Zelden is samenwerking een doel op zich. Je wilt er namelijk iets mee bereiken; het verbeteren van een productieproces, het verbeteren van de kwaliteit van je dienst of het voorkomen van fouten. Door te onderzoeken welke behoefte achter samen-werken ligt kun je als team veel gerichter met elkaar werken aan welke vorm van samenwerking passend is. Geen enkel team/organisatie of individu is het zelfde, dus het “one size fits all” principe gaat zelden op.

(2) Onderzoek de betekenissen die men heeft over het concept samenwerken. Een gedeelde betekenis is essentieel om te komen tot een effectieve samenwerking. Vaak leven er in teams verschillende betekenissen rondom wat de samenwerking moet inhouden. De één ziet het als slechts het delen van belangrijke informatie, de ander ziet het als een vorm van met elkaar werken. Dat deze verschillen bestaan is niet erg, zolang men er maar bewust van is. Een taak van de adviseur is om het team aan te zetten tot het creëren van een gedeelde betekenis . Gedeelde betekenissen creëren gemeen-schappelijkheid en dit zal ten goede komen aan de doelen die het team/organsiatie moet halen.

Conclusie
In onze opdrachten werken we graag met teams samen om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Echter, zien wij deze samenwerking nooit als doel op zich en zoeken we naar de diepere betekenis van deze behoefte. Om zo duurzame relaties te creëren en organisatie successen te vergroten.